Preloader
 
25มิถุนายน 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียน(XA40)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียน
สาขาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (XA40)
จากเดิมวันที่1 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น
เปลี่ยนแปลงเป็น
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

BY admin 0 Read More